Privacy policy

Als u lid bent van Studio BPE, lid wilt worden of onze website bezoekt, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij verder met uw gegevens omgaan.  

Welke gegevens verzamelen wij? 

Wanneer u een introductie aanbieding bij ons boekt, u inschrijft voor een abonnement bij Studio BPE of een strippenkaart bij ons koopt, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren.

Als u lid wordt van Studio BPE verwerken wij in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Als u lid bent van Studio BPE blijven wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld iedere keer wanneer u onze studio bezoekt, u een les heeft gevolgd of wanneer u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij houden deze gegevens bij in uw dossier. 

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij bewaren deze gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap en na afloop van uw lidmaatschap nog maximaal zeven jaar. Onze ledenadministratie kan worden aangemerkt als basisgegevens die volgens de belastingdienst zeven jaar bewaard moeten blijven. Als u alleen interesse hebt getoond, bewaren wij u gegevens niet langer dan een jaar.

Onze Studio BPE app 

Leden die onze service gebruiken om hun afspraken te plannen en onze tools te gebruiken, zullen ons voorzien van informatie. Bijvoorbeeld informatie over downloads en planningsgedrag en alle informatie over ‘in-app-‘ activiteiten. De Studio BPE-app verkrijgt deze informatie als resultaat van het verzenden van gegevens naar onze servers vanuit onze mobiele applicatie. De gegevens verzameld door Studio BPE bevatten informatie zoals Google-adverteerder-ID, apparaatmodel, vervaardiging, OS-versie, in-app-gebeurtenissen, netwerkstatus (WiFi / 3G) en geïnstalleerde app-informatie. Ledengegevens verzameld door de Studio BPE-app worden gebruikt om de applicatie te optimaliseren.

Waarom verwerken wij uw gegevens? 

U gegevens worden gebruikt om uw lidmaatschap bij Studio BPE te registreren en uit te voeren. Studio BPE gebruikt uw gegevens met als doel u zo goed mogelijk in uw lijf te laten voelen door te bewegen.

Studio BPE kan haar diensten niet leveren, zonder verwerking van uw persoonsgegevens. Wij kunnen u dan bijvoorbeeld niet goed coachen op het gebied van body & mind. En wij zouden u dan niet kunnen coachen om weer te komen als u een tijdje niet bent geweest. Of als u ons een vraag stelt, kunnen wij die niet (goed) beantwoorden. En zonder uw gegevens is de informatie op onze website voor u niet beschikbaar.

Uw persoonsgegevens kunnen wij verder gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren. Dat is bijvoorbeeld een analyse over de leeftijd of postcode van onze leden. Daarnaast houden wij 1 keer per 2 jaar een ledenonderzoek waarvoor wij u toestemming vragen of u mee wilt doen. 

Studio BPE kan uw persoonsgegevens daarnaast verwerken ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap) ten behoeve van haar eigen dienstverlening.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij wij van tevoren u toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle medewerkers al uw gegevens inzien. Bovendien gebruiken wij uw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en eventuele verzoeken te beantwoorden. Hoe lang wij deze gegevens bewaren, is afhankelijk van de relevantie van de informatie.  

Uw e-mailadres wordt daarnaast gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven met informatie over body & mind, onze producten en diensten, acties (zoals onze challenges), en klanttevredenheidsonderzoeken. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om je uit te schrijven voor deze nieuwsbrieven. 

Belangrijk om te weten: wij geven of verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld marketingactiviteiten. 

Studio BPE werkt verder samen met partners, bijvoorbeeld voor het incasseren van abonnementen, strippenkaarten of andere producten. Het kan dus voorkomen dat wij u persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Onze partners zijn verplicht om voorzichtig om te gaan met uw persoonsgegevens. Ze mogen uw gegevens nergens anders voor gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.  

Wilt u inzage of wijzigingen doorvoeren?

Alle Studio BPE-leden en bezoekers van Studio BPE én van de website hebben de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een moment aan ons is verstrekt. 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten 

In deze privacyverklaring moeten wij u wijzen op uw recht om te klagen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) en het recht op inzage van alle persoonlijke informatie die op een moment aan ons is verstrekt.

Cookies 

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder meer om te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze diensten te verbeteren, aanmeldingen in de planningstool toe te staan, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden

Vragen?

Studio BPE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en/of verlies tegen te gaan.

Als u uw gegevens aan wilt passen, u uit onze bestanden wilt laten halen of een andere vraag/opmerking hebt, kunt u contact met ons op nemen via info@studiobpe.nl of telefonisch door te bellen met 0614323375